Zo leer
je kinderen
rekenen

Samenwerking

De methodiek Zo leer je kinderen rekenen is ontwikkeld in overleg met verschillende specialisten op onderwijsgebied.

José Schraven  Zo leer je kinderen lezen en spellen

Anna Bosman  Dynamiek van leren en ontwikkeling

Rob en Marisca Milikowski  Rekencentrale

Jaap Versfelt  Stichting leerKRACHT