Zo leer
je kinderen
rekenen

Over de methodiek

Methodiek bestellen

Zo leer je kinderen rekenen is een methodiek voor het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van het rekenen.

De methodiek Zo leer je kinderen rekenen bestaat uit een map met:

Daarnaast omvat de methodiek een videobestand met uitleg over de uitgangspunten en de toepassing in de praktijk.
Het videobestand toont ook een voorbeeldles met een stapsgewijze opbouw.

Bekijk de inhoudsopgave van Zo leer je kinderen rekenen.

Meer informatie over de methodiek vindt u in de vier video's van Stichting leerKRACHT.

U kunt de methodiek bestellen door € 79 (incl. verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL14 INGB 0756 8209 28  t.n.v. L.J. van der Leeuw en/of D. Sikkes onder vermelding van uw naam en adresgegevens.

U kunt uw bestelling ook opgeven via ons e-mailadres:
info@zoleerjekinderenrekenen.nl

Na ontvangst van de betaling wordt de methodiek zo spoedig mogelijk opgestuurd.
Het videobestand ontvangt u per e-mail (via WeTransfer).