Zo leer
je kinderen
rekenen

Over de methodiek

Methodiek invoeren

Methodiek bestellen

Zo leer je kinderen rekenen is een methodiek voor het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van het rekenen.

De methodiek Zo leer je kinderen rekenen bestaat uit een map met:

Daarnaast omvat de methodiek een videobestand met uitleg over de uitgangspunten en de toepassing in de praktijk.
Het videobestand toont ook een voorbeeldles met een stapsgewijze opbouw.

Meer informatie over de methodiek vindt u in de vier video's van Stichting leerKRACHT.

Optie A
Onze keuze is het om 6 tot 8 weken aan de slag te gaan met alleen de methodiek Zo leer je kinderen rekenen.
Na 6 weken gaat u verder met de methode van de school, waarbij u elke les begint met het oefenen en herhalen van de belangrijkste stappen (sprong over het 10-tal en 100-tal, tafels en deelsommen).

Optie B
U biedt de methodiek alleen aan aan leerlingen met rekenachterstanden.
Dit kan per klas of in een groep samengesteld uit meerdere groepen.

Volg in beide opties de lesopbouw zoals beschreven op pagina 11 van onze methodiek.

Niveau-inschatting en omgaan met de verschillende niveaus (differentiatie)
Onze ervaring leert dat bijna alle leerlingen, dus ook de gemiddelde en goede leerlingen, de basisvaardigheden onvoldoende beheersen.
Om een beeld te krijgen van het niveau en de rekenproblemen kan vooraf begonnen worden met het afnemen van de rekentoetsen (blz.51 e.v.).
Door systematisch vanaf stap 1 te oefenen krijgt u snel zicht op welke leerlingen de stof snel oppakken en welke meer oefening nodig hebben.
Belangrijk is dat de leerlingen succeservaringen opdoen en zelfvertrouwen krijgen.

Kijk voor het bestellen van de methodiek op de pagina Contact