Zo leer
je kinderen
rekenen

Contact

Methodiek bestellen

U kunt per e-mail contact met ons opnemen:

info@zoleerjekinderenrekenen.nl

U kunt de methodiek bestellen door € 79 (incl. verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL14 INGB 0756 8209 28  t.n.v. L.J. van der Leeuw en/of D. Sikkes onder vermelding van uw naam en adresgegevens.

U kunt uw bestelling ook opgeven via bovenstaand e-mailadres.

Na ontvangst van uw betaling wordt de methodiek zo spoedig mogelijk opgestuurd.

De methodiek bestaat uit een map en een videobestand. Het videobestand sturen wij u toe via WeTransfer.